De expertendatabank werd gelanceerd door de Vlaamse overheid in 2008 met als doel stereotype beeldvorming van vrouwen, Vlamingen met migratieroots, andersvaliden, mensen in armoede en vertegenwoordigers van de LGBTQ-gemeenschap in de media te doorbreken.

Journalisten, programma- en mediamakers kunnen via de databank nieuwe gezichten met specifieke expertise een forum geven, wat resulteert in een diverser medialandschap. Expertendatabank is een officiële webstek van de Vlaamse overheid.

Twaalf jaar later moet minister Bart Somers vaststellen dat deze expertendatabank amper geconsulteerd wordt. Somers: “Het gebruik van de databank lijkt al met al nog beperkt te blijven. Dit heeft onder andere te maken met de zoekmethodes van journalisten die in het algemeen onder hoge tijdsdruk staan en vaak teruggrijpen naar de gekende contacten, contacten die bereid en ‘mediaklaar’ zijn, in plaats van minder bekende experten. Een andere verklaring is de nog relatieve onbekendheid van mediaredacties en journalisten met de databank.” Relatieve onbekendheid na 12 jaar?

Somers antwoordde dit op een schriftelijke vraag van parlementslid Tine Van den Brande (Groen) aan de minister.