Vlaamse overheid beschouwt moskee als onroerend erfgoed

In uitvoering van de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 werd begin dit jaar een zogeheten draagvlakonderzoek gerealiseerd naar wat de burger in Vlaanderen weet, denkt, voelt en doet in zijn relatie met het onroerend erfgoed en de zorg hiervoor.

De versteviging van het draagvlak bij het grote publiek voor het onroerend erfgoed en het onroerenderfgoedbeleid is immers een belangrijke uitdaging voor de overheid en de partnerverenigingen. Om te weten of draagvlakvergroting wordt bereikt, was een ‘nulmeting’ noodzakelijk.

Een nulmeting is een inventarisatie van de huidige situatie waarbij de resultaten worden meegenomen als uitgangspunt voor verder onderzoek.

Opvallend is dat een moskee in Vlaanderen bij dat onderzoek ook beschouwd wordt als onroerend erfgoed.

Een van de vragen was of de persoon onlangs een historisch gebouw of monument (kerk, moskee, abdij, kasteel, woning, …) bezocht heeft. Dit wordt dan beschouwd als een ‘aanraking met onroerend erfgoed’.

In de gegevensbank van Onroerend Erfgoed werd nochtans geen moskee teruggevonden.

Een andere vraag in het onderzoek: ‘In welke mate vindt u het belangrijk of onbelangrijk dat de volgende types van onroerend erfgoed bewaard worden voor de toekomst? Religieuze of rituele gebouwen en plaatsen, bijvoorbeeld kerken, kloosters, moskeeën, synagogen of vrijmetselaarsloges.’ 

De meeste moskeeën in Vlaanderen zijn uiteraard van recente datum. Bovendien moet de vraag gesteld worden of er een band is met erfgoed of Vlaanderen.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More