De Vlaamse regering komt met een nieuw pakket relancemaatregelen.

Voer voor creatieve boekhouders. Wie het handig aanpakt, kan er beter van worden, terwijl anderen ermee geholpen zijn. Dat is een beetje de insteek van de Vlaamse regering om straks econmisch weer verder te kunnen.

Er komt een ‘wevaartsfonds’ dat burgers moet aanmoedigen om te investeren in bedrijven. Investeren, klinkt net iets aantrekkelijker dan doneren. Iedereen is het over eens dat er vers geld nodig is om getroffen bedrijven te helpen overleven. De overheid moet op lange termijn denken: wat je nu uitgeeft aan bonussen en voordelen, hoef je straks niet te betalen aan werkloosheid.

Concreet spreken we over 500 miljoen euro dat Vlaanderen bij elkaar wil harken. De participatiemaatschappij Vlaanderen doet 240 miljoen euro in het potje, de resterende 260 miljoen moet van investeerders en gezinnen komen. Vlamingen zijn spaarders en de overheid wil particulieren overtuigen om met dat slapend geld iets ‘goeds’ te doen voor het land. Drie jaar lang krijgen particulieren daarom een fiscaal voordeel van 2,5 procent op het bedrag dat ze investeren. Wie echter kiest voor een ‘vriendenaandeel’ en zijn geld leent aan het bedrijf van ‘een vriend’ krijgt gedurende 5 jaar een fiscaal voordeel van 2,5 procent. Dat kan wel maar tot 75.000 euro en een onderneming kan voor maximaal 300.000 euro beroep doen op ‘de vrienden’. 

De Vlaamse waarborgen voor bedrijven worden verhoogd tot 2 miljard euro bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen en 3 miljard euro bij Gigarant. En er wordt nog eens 250 miljoen extra aan achtergestelde leningen voorzien.

Bovenop deze intenties is het nog wachten op het federale helpende handje. Minderheidsregering Wilmès moet nog beslissen over tijdelijke btw-verlagingen voor de horeca, een verlenging van het corona-ouderschapsverlof en een eenmalige premie voor leefloners, mensen met een beperking en ouderen met inkomensgarantie.

Het lijkt er misschien op dat het ‘normale’ leven weer op gang komt, maar voor velen ligt nu de letterlijk en figuurlijk de rekening op tafel.