De Belgische staat heeft nog 7 dagen om 10 kinderen van Belgische Syriëstrijders terug te halen.

Op 11 december besliste een Brusselse rechter dat ons land nog zes weken kreeg om consulaire bijstand te verlenen aan 10 kinderen van ‘Belgische’ Syriëstrijders. Over een week loopt die termijn af.

Mohamed Ozdemir, de advocaat van de ouders, wijst erop dat België tot hiertoe hoogstens enkele pasfoto’s van de kinderen heeft opgevraagd, en dus niet aan het vonnis voldoet. Slaagt België er niet in om de kinderen van Syriëstrijders te helpen, dan volgt er een dwangsom van 50.000 euro per dag. Maandag kwamen er vier andere kinderen uit Turkije aan in ons land. De moeders blijven in de Turkse gevangenis met de twee jongste kinderen.

Buitenlandse Zaken merkt op dat de zaak van de 10 kinderen complexer is, dan van de vier die maandag arriveerden. Zij worden gevangen gehouden door de Koerden en die willen de kinderen alleen mét de moeders laten vertrekken. De rechter in ons land oordeelde echter dat “alleen de kinderen moeten geholpen worden.”