Geen koude oorlog, maar het is wel fris aan het worden.

“Zolang dat er massavernietigingswapens zijn – in het bijzonder nucleaire wapens – is het gevaar voor de wereld kolossaal”, zegt de voormalige secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie.

Misschien dachten velen onder ons dat Gorbatsjov al een tijdje overleden was. Zo leek het in ieder geval. Tussen 1985 tot 1991 was Gorbatsjov president van de voormalige Sovjet-Unie. Zijn poging om de communistische partij te hervormen, leidde uiteindelijk niet alleen tot het einde van de koude oorlog, maar ook tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de Communistische partij. Gorbatsjov stond voor ‘glasnost’ (openheid) en ‘peristrojka’ (hervorming), maar was in het buitenland populairder dan in eigen land. Hij werd aan de kant geschoven door Jeltsin en verdween in de anonimiteit.

De BBC zocht de man op en noteerde zijn boodschap voor de wereld. Gorbatsjov pleit er voor dat alle nucleare wapens vernietigd worden “om onszelf en de hele planeet te redden”. Hij was de man die met VS-president Reagan een overeenkomst ondertekende om het nucleair arsenaal af te bouwen. Onlangs hebben de VS en Rusland zich echter teruggetrokken uit dit verdrag en laait de wapenwedloop weer op.

Gorbatsjov vindt dat het heel onrustig aan het worden is op het wereltoneel en dat baart hem zorgen. “De koude oorlog mag dan misschien wel verdwenen zijn”, zegt hij. “Het wordt weer frisjes.”