Een cynische kanteling van de statistieken.

Sinds kort geeft Sciensano gemiddelden per week. Daaruit blijkt sinds vorige week dat corona niet langer een virus is dat alleen maar afgeschreven oudjes treft. In de perdiode tussen 16 en 23 juni waren er 319 besmettingen bij mensen die nog geen veertig jaar waren en 301 besmettingen van mensen veertigplus. Een maand geleden waren er nog dubbel zoveel veertigplussers die corona-positief testten.

Zou het dan toch kunnen dat de betoging van Black Lives Matters en het Flagey-feestje zichtbaar worden in de cijfers? Volgens Van Gucht is dat niet zo en ligt de oorzaak louter en alleen bij de ouderen waar het aantal besmettingen nu veel lager ligt ‘wegens betere bescherming dan voorheen’. In de woonzorgcentra slagen ze er volgens Van Gucht beter in om nieuw infecties te vermijden.

Toch is het niet de eerste keer dat het virus experten verrast en ongelijk geeft. Het is het wel degelijk een feit dat in de laatste twee weken de groep mensen tussen twintig en veertig jaar oud de grootste groep zijn gaan vormen bij de nieuwe besmettingen. “Iets om in het oog te blijven houden, “ aldus Van Gucht.

Het grootste probleem bij deze groep mensen is allicht hun attitude. Ze revancheren zich op de lockdown met roekeloze onoverwinnelijkheid: ‘ons kan niks gebeuren’. 

We zijn er nog niet.