Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe. Een beleid afstemmen op deze superdiversiteit begint met het kennen en begrijpen ervan.

Daarom deed de Vlaamse overheid onlangs een onderzoek bij deze groepen. De herkomstgroepen betrokken in het onderzoek, zijn personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst.
Opvallend is dat vooral de Belgen van Congolese herkomst het moeilijk hebben met homoseksualiteit.

De eerste stelling in dat kader was: ‘Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen.’ Ruim 9 op de 10 respondenten van Belgische herkomst zijn het (helemaal) eens met de stelling dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen.

Bij de respondenten van Marokkaanse, Roemeense en Poolse herkomst zijn tussen de 6 en de 7 respondenten op de 10 het (helemaal) eens met de stelling. Amper de helft van de respondenten van Congolese en Turkse herkomst is het (helemaal) eens. De Belgen van Congolese afkomst bengelen helemaal onderaan.

Een andere stelling werd voorgelegd: ‘Het is goed dat twee personen van hetzelfde geslacht met elkaar mogen trouwen.’ Ook bij deze stelling zien we opmerkelijke verschillen. Bijna 8 op de 10 respondenten van Belgische herkomst zijn het (helemaal) eens met de stelling dat het goed is dat twee personen van hetzelfde geslacht met elkaar mogen trouwen.

Dit aandeel ligt beduidend lager bij de overige herkomstgroepen. Amper 2 op de 10 respondenten van Congolese en Turkse herkomst, 3 op de 10 respondenten van Marokkaanse herkomst, 4 op de 10 respondenten van Poolse herkomst en net niet de helft van de respondenten van Roemeense herkomst zijn het (helemaal) eens met deze stelling.

Tot slot: ‘Ik zou het oké vinden als mijn kind een partner heeft van hetzelfde geslacht.’ Respondenten van Belgische herkomst zijn het beduidend vaker (helemaal) eens met de stelling dat het oké is als hun kind een partner heeft van hetzelfde geslacht dan de andere herkomstgroepen. Slechts ongeveer 1 op de 10 respondenten van Turkse, Marokkaanse en Congolese herkomst is het (helemaal) eens met deze stelling.