De Vlaamse minister van Cultuur Jan Jambon besliste na advies van de adviescommissie Culturele Infrastructuur om een investeringssubsidie toe te kennen aan drie projectvoorstellen voor het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur en twee projectenvoorstellen voor het toegankelijker maken van culturele infrastructuur.

Het totaal toegekende subsidiebedrag voor het beleidsdomein Cultuur bedraagt 1.416.581,37 euro. 

Kunstencentrum Vooruit vzw kreeg 493.142,60 euro voor het energiezuiniger maken van de culturele infrastructuur.

Vooruit ligt overigens nog steeds in de clinch met de sp.a over de naam Vooruit.