Vreest u ook dat vandaag de Derde Wereldoorlog zal losbarsten, uw schoonmoeder op visite komt en meteen blijft plakken of een zwarte kat uw pad zal kruisen, wat meteen een berg ellende zal meebrengen? Soit, hoe het allemaal begon met vrijdag de dertiende.

Wel, er zijn verschillende verklaringen waarom vrijdag de dertiende een ongeluksdag zou zijn. Dit is echter de oudste. Die keer dat Jezus voor zijn allerlaatste avondmaal aan tafel zat, zaten zij met dertien man aan tafel. Jezus werd aan het kruis genageld op een vrijdag. Vrijdag de dertiende moest dus wel een ongeluksdag zijn. Dat is de verklaring die het verst teruggaat in de geschiedenis.

Maar dit is allicht – want zeker is niemand – de juiste. Filip de Schone vond in de veertiende eeuw dat de Tempeliers van zijn grondgebied moesten verdwijnen. Hij had daar een goede reden voor: vanwege zijn grote militaire uitgaven was zijn staatskas helemaal leeg. De Tempeliers waren rijkaards. Als hij hen in de gevangenis zou gooien, dan zou hij al hun bezittingen kunnen inpalmen. Op vrijdag 13 oktober 1307 liet hij zo’n 15.000 mensen oppakken: Tempeliers samen met hun werkvolk.

Er zijn in de loop der tijden al heel wat grote persoonlijkheden geweest die het in hun broek deden op vrijdag de dertiende. Napoleon, Henry Ford, Franklin D. Roosevelt: zij waren met geen stokken buiten te krijgen wanneer de dertiende op een vrijdag viel.

Er gìngen daadwerkelijk al heel wat dingen mis op een vrijdag de dertiende. Op 13 juli 2007 nam de Fin Tero Pitkamäki deel aan speerwerpen tijdens de atletiekmeeting in Rome. Hij concentreerde zich tot het uiterste en wierp zijn speer iets meer dan tachtig meter ver… recht in de zij van de Franse verspringer Salim Sdiri. Sdiri’s leven heeft vervolgens een tijdlang aan een zijden draadje gehangen…

‘Houston, we ‘ve had a problem’. Historische woorden die u bekend in de oren klinken, toch? Op woensdag 11 april vertrok de inmiddels vijfde bemande missie naar de maan. Op vrijdag 13 april weerklonk plots een luide knal in de Apollo 13. Er ontplofte een zuurstoftank, terwijl de ruimte-shuttle ergens tussen aarde en maan zweefde. Men kon niet anders dan beslissen de – nog niet afgekoppelde – maanlander gebruiken om elektriciteit, water en zuurstof te leveren en dus terug koers richting aarde te zetten.

Tot slot hebben we nog een verhaal dat in Roemenië de ronde gaat en wat zich onlangs zou afgespeeld hebben. Een man had daar zo’n hemelse schrik op vrijdag de dertiende, dat hij zelfs zijn bed niet durfde verlaten. Zijn vrouw ging dan maar alleen winkelen. Toen ze een uur of wat later terugkwam, lag meneer morsdood nààst zijn bed. Een verdacht overlijden dat nader onderzocht moest worden natuurlijk. Autopsie wees uit dat de man een bijensteek had gekregen, waarop hij een allergische reactie kreeg en – aangezien er niemand thuis was om de hulpdiensten te verwittigen – stierf.

Neen, hier op de redactie geloven we niet in vrijdag de dertiende. Statistisch gezien hebben mensen evenveel kans op ongelukjes tijdens alle andere dagen van de maand. En om af te sluiten met een glimlach, voegden we deze pittige failcompilatie nog toe.

https://youtu.be/gMQBC4YcXEY

Gepubliceerd door Stefan Lambrechts

Optimist en liefhebber van mooie natuur, door wiens aderen ook een beetje benzine stroomt.