Het wordt af en toe gesuggereerd: prins Laurent zou een vrijmetselaar zijn. Dat klopt uiteraard niet.

Laurent is een echte katholiek die gelooft in de kracht van vergiffenis. Aangezien vergeving van zonden hét kernpunt van het christendom is, kan Laurent niet buiten de kerk. Ook Claire is een echte pilaarbijtster.

Het is wel zo dat enkele vertrouwenspersonen van de prins tot de loge behoren of behoorden. Zo was Rik Van Aerschot een belangrijke adviseur en vriend van de prins. Van Aerschot was van 1990 tot 2002 voorzitter van de raad van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en grootmeester van de Grootloge van België.

Een insider: “Het is inderdaad zo dat de vrijmetselaars geprobeerd hebben om hun macht te vergroten via Laurent, maar dat is mislukt.”

Een belangrijke vrijmetselaar aan het paleis was grootmaarschalk Herman Liebaers die zijn leven lang vrijmetselaar bij het Grootoosten van België was, in de Nederlandstalige Brusselse loge Balder.

Nog een illustratie tot slot dat Laurent geen logebroeder is en geen enkele ambitie op dat vlak heeft. Op 11 oktober woonde de prins de aanstelling bij van Benoît Lobet tot deken van Brussel-Centrum en pastoor van de kathedraal Sint-Michiel en Sint-Goedele. De viering van de canonieke installatie ging door in de kathedraal Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel.

Als dat geen signaal is naar de loge…