Het college van burgemeester en schepenen van Leuven heeft begin oktober toestemming gegeven aan de VRT om de lokalen van de moskee Al Ihsaan te gebruiken om er opnames voor de reeks Thuis te maken.

De moskee kwam eerder negatief in het nieuws nadat er werd opgeroepen om ongehoorzame vrouwen en kinderen te slaan.

Concreet ging het om de zitting van 2 oktober. (2020_CBS_05888 – Moskee, gelegen Kolonel Begaultlaan 45 te 3012 Leuven – Aanvraag gebruik lokalen door VRT voor opnames Thuis – Goedkeuring)

De publicatie is niet beschikbaar.

De Leuvense moskee Al Ihsaan maakt al sinds 1976 onderdeel uit van Leuven. Officieel is de Leuvense Moskee in 1976 van de vorige eeuw opgericht onder de naam “Al Ghoraba moskee” om de belangen van de moslimgemeenschap in Leuven te behartigen.

De moskee vraagt respect voor het Islamitisch gedachtegoed.