Waar is dat feestje? Op het gemeentehuis is dat feestje!

Georges Dallemagne en Vanessa Matz van CdH dienden vorige week een wetsvoorstel in. Iemand die de Belgische nationaliteit toegewezen krijgt, die moet een nationaliteitsverklaring afleggen en dat is al. De Waalse christendemocraten zouden graag willen dat het er allemaal iets feestelijker aan toe gaat.

“De procedure van de nationaliteitsverwerving verloopt uitermate bureaucratisch en heeft een belangrijk symbolisch aspect verloren doordat de nationaliteit niet langer wordt ontvangen uit handen van de overheid”, klinkt het in hun wetsvoorstel.

“De ‘nieuwe Belg’ kan worden onthaald en gevierd nadat hij de eed heeft afgelegd. Dat is een belangrijke gebeurtenis, die wij echter al te zeer bagateliseren door de beslissing waarbij de nationaliteit wordt toegekend, gewoon per brief mee te delen. Met een plechtigheid krijgt die symboliek opnieuw een plaats; bovendien maakt de eedaflegging de nieuwe Belgen niet alleen bewust van hun verantwoordelijkheden en plichten als burger, maar ook van hun rechten.

Het volledige wetsvoorstel vind je onder.

Gepubliceerd door Stefan Lambrechts

Optimist en liefhebber van mooie natuur, door wiens aderen ook een beetje benzine stroomt.