Youth for Climate (YFC) roept leerkrachten op om mee actie te voeren met de leerlingen.

Anuna de Wever vroeg in een brief aan de leerkrachten om de leerlingen te sensibiliseren: “Vertel hen over onze planeet. Vertel hen over de situatie waarin we ons bevinden en de impact die dat alles op ons heeft”, schrijft ze. Ze had ook kunnen schrijven: “Vertel hen mijn mening”, maar Anuna kent ondertussen door trial and error het belang van de juiste woordkeuze.

De vraag is:  waar begint het recht van een ‘vrije’ mening en waar eindigt het recht op het hebben van een ‘andere’ mening? De brief stuitte bij het onderwijzend personeel op nogal wat ergernis en werd bij velen als ‘manipulerend’ ervaren.

Eindigen deed ze met de opdracht om te vertrekken vanuit de concrete vraag: “Wat is de impact van het klimaat op mij?”

En daarmee slaat ze voor de leerkrachten de nagel op de kop. Wat gebeurt als je geen gehoor geeft aan die oproep en je als een kleine verrader voor de klas komt te staan? Wat gebeurt er als je als leerkracht straks toch mee de straat op gaat en je een handvol andersdenkenden achterlaat in de klas? Of wat gebeurt er als je als leerkracht straks niet mee de straat op gaat en het je wordt kwalijk genomen dat je een koffie was gaan drinken ?

Een geëngageerde mening hebben is bewonderenswaardig, maar een mening opdringen…