In het 53e Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van midden oktober staat dat het dreigingsniveau op niveau 3 blijft.

Dat betekent dat de dreiging nog altijd aanzienlijk is en dat de kans op een aanslag voorstelbaar is.

Belangrijk element: die analyse werd gemaakt voor de gebeurtenissen in Wenen begin november.

In het verslag: “Er zijn op dit moment in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging (kunnen) vormen.”

De belangrijkste terroristische dreiging blijft volgens de Nationaal Coördinator uitgaan van jihadisten.

De jihadistische beweging in Nederland bestaat in totaal uit ruim vijfhonderd personen die het jihadi-salafistisch gedachtegoed aanhangen.

Na de aanslagen van maandagavond in Wenen blijft het dreigingsniveau in ons land op niveau twee behouden. Dat is dinsdagochtend vernomen bij het OCAD, het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging. Dreigingsniveau twee – op een schaal van vier of ‘gemiddeld’ – betekent dat een dreiging weinig waarschijnlijk is. 

In België dus weinig waarschijnlijk en in Nederland aanzienlijk. Zoek het verschil…