Waasland Voetbal Linkeroever (Wavolo) heeft de resultaten over boekjaar 2019-20 gepubliceerd.

De club heeft ondanks een afname van de omzet toch een hogere winst kunnen boeken.

Ook lezen we dit: “De raad van bestuur stelt vast dat ondanks het bewogen afgelopen jaar 2019-2020, met vele verdedigingskosten tegen de onrechtmatige poging tot niet sportieve degradatie door de Pro League maar met succesvolle afloop, de intrede van Covid 19 in ons dagelijks leven, de club er toch in geslaagd is om het boekjaar met een positief resultaat af te sluiten. En dit ondanks de mindere vooruitzichten die er vooral in de tweede helft van het boekjaar tot uiting kwamen. Het investeren in jonge spelers om hen hier verder te laten ontwikkelen en doorgroeien, werpt dus zijn vruchten af en resulteert in de realisatie van mooie transferresultaten.” 

De vennootschap is verwikkeld in enkele geschillen. “Het bestuursorgaan is van mening dat hiervoor de nodige voorzieningen werden aangelegd. Tevens is het bestuursorgaan van mening dat er geen extra waardeverminderingen dienen aangelegd te worden voor dubieuze debiteuren.” 

Tot slot is er uiteraard de coronacrisis: “De Corona maatregelen die door de overheid werden ingevoerd en de stopzetting van de voetbalcompetitie in maart 2020 hadden een invloed op het resultaat van de vennootschap. Ook in het volgende boekjaar kunnen de opgelegde maatregelen nog een invloed hebben op de werking van de vennootschap, het personeel, de inkomsten en de liquiditeit. Waar nodig heeft het management maatregelen genomen om er voor te zorgen dat de continuïteit van de vennootschap niet in het gedrang komt. De situatie verandert van dag tot dag en leidt inherent tot onzekerheid.”