De Walen bedenken uitroeiingsplannen.

Wallonië voelt zich bedreigd door het succes van het everzwijn. Het dier heeft zich zo succesvol voortgeplant, dat hun aanwezigheid de habitat van de mens in gevaar brengt. Het everzwijn zorgt voor te veel verkeersongevallen, beschadigt land-en tuinbouw en kan de Afrikaanse varkenspest verspreiden naar onze vleeskwekerijen.

Voor de Waalse landbouwminister, Willy Borsus, is het genoeg geweest. Hij gaat nooit geziene maatregelen nemen. Het plan is om ten noorden van Samber en Maas het zwijn volledig uit te roeien en ten zuiden de populatie tot 80 procent terug te dringen. Dat betekent dat men naar schatting 50.000 dieren zal gaan afschieten. Zeker is men niet van dat aantal. Het kan net zo goed een een veelvoud van 50.000 zijn. Borsus wil met specialisten een telsysteem ontwikkelen en aan de hand daarvan streefcijfers opleggen aan de jachtverenigingen. Het is maar de vraag op de uitroeiing haalbaar is. 50.000 of meer kadavers, dat zijn veel kogels en veel paté.