Opvallend bericht in het Staatsblad van vandaag: Willy Naessens – beroemd geworden door The Sky is the Limit – heeft nu ook zijn eigen wapen en een wapenspreuk: DENKEN DURVEN DOEN.

“Gelet op het decreet van 3 februari 1998, gewijzigd bij decreet van 27 april 2007, houdende vaststelling van het wapen van privépersonen en instellingen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van voornoemd decreet; Gelet op het verzoek ingediend door de aanvrager uit hoofde van voornoemd decreet; Gelet op het eensluidend advies van de Vlaamse Heraldische Raad; Verleent de Vlaamse Regering aan Willy Mathijs Adolphe Henri Naessens, stichter en voorzitter van vennootschappen, erehandelsrechter, commandeur in de Leopoldsorde, ereburger van Wortegem-Petegem, geboren in Oudenaarde op 14 februari 1939, het recht het wapen te voeren zoals het hier is beschreven en afgebeeld: In zilver drie verkorte dwarsbalken, de middelste van lazuur, de andere van keel, de bovenste beladen met een rad van zilver, de middelste met een penning van zilver, doorboord door een verlaagde en afgeronde staak van lazuur, de onderste met een molensteen van zilver. Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met dekkleden van zilver en van lazuur. Helmteken: een hoed van keel met opslag van zilver, getopt door een springend paard van zilver, getoomd en gezadeld van keel. Wapenspreuk: DENKEN DURVEN DOEN in letters van zilver op een lint van lazuur. Bepaalt dat voormeld wapen mag gevoerd worden door de begunstigde en zijn naamdragende afstammelingen; Beveelt aan de Vlaamse Heraldische Raad deze wapenbrief in te schrijven in het daartoe bestemde wapenregister en hem in het Belgisch Staatsblad bekend te maken.”