Advocaat Van Steenbrugge vraagt om een parlementair onderzoek.

Was het euthanasieproces een politiek en religieus showproces dat bedoeld was om artsen in heel België af te schrikken? Het is niet voor het eerst dat we die vraag horen stellen, maar deze keer blijft het niet bij gefluister in de marge. Walter Van Steenbrugge, advocaat van huisarts Joris Van Hove, vraagt aan het parlement om te onderzoeken of er “ongeoorloofde tussenkomsten” geweest zijn bij de rechterlijke macht.

De advocaat stelt zich vragen bij een heleboel ‘toevalligheden’ die met de nuchtere logica niet te verklaren zijn. Hoe komt het dat – nadat de rechtbank van Dendermonde besliste om de drie artsen buiten vervolging te stellen – het parket-generaal van Gent – zonder bijkomende onderzoeksdaden – een bocht van 180 graden neemt en dat de zaak eind 2018 plots een assisenzaak wordt?

Van Steenbrugge komt niet met een ‘smoking gun’, maar beweert wel twee getuigen te hebben die zeggen te weten dat René Stockman – generale overste van de Broeders van Liefde en fervent tegenstander van euthanasie – druk zou hebben gezet op justitie.

Van Steenbrugge gaat nog verder en wijst richting VRT, en met name naar het boegbeeld van Terzake, Kathleen Cools. Hij stelt zich vragen bij de timing van een uitzending van Terzake waarin de twee zussen van Tine, de artsen publiekelijk beschuldigen van ernstige fouten. Die reportage kwam er twee weken voor de rechtbank in Dendermonde zich een eerste keer moest buigen over het al dan niet buiten vervolging stellen van de artsen. De zoon van presentator Kathleen Cools, Hendrik Lemmens, is een werknemer van het kantoor van Fernand Keuleneer, de advocaat van Sophie Nys, die tijdens het proces van de zaak werd gehaald wegens betrokkenheid. Bovendien is Cools gehuwd met professor Willem Lemmens die ook een publieke tegenstander is van euthanasie.

Voor Van Steenbrugge maakt dat de cirkel rond en zijn er teveel toevalligheden om niet tot een onderzoek over te gaan.

Afwachten hoe parlement zal reageren op de brief.