Dat mannen elke x-aantal (milli)seconden denken aan seks, is inmiddels voldoende onderzocht – alsof we daar een studie voor nodig hadden. Vrouwen daarentegen zijn daar altijd wat mysterieus over geweest. 

Gelukkig kunnen we steeds rekenen op de wetenschap om ons een (rechter)handje te helpen.

Uit een studie van psychologen aan de Ohio State University gepubliceerd in de Journal of Sex Research, blijkt dat achttien- tot vijfentwintigjarige vrouwen ongeveer 18,6 keer per dag aan seks denken.

Als we er van uit gaan dat een mens acht uur per dag slaapt, wil dat zeggen dat vrouwen ongeveer elke eenenvijftig minuten peinzen aan rollebollen. Da’s nog altijd minder dan mannen. Die denken gemiddeld om de achtentwintig minuten aan figuurzagen.

Voorts blijkt uit de studie dat vrouwen 15,3 keer per dag aan eten denken. Aan slapen denken ze 13,4 keer per dag.

Maar terug naar het hoofdonderwerp: negenenvijftig procent van de vrouwen zou stiekem fantaseren over hun ex-lief. Bij de mannen denkt maar achtenveertig procent aan eerdere (s)ex-partners.

De psychologen concluderen vooral dat het fantaseren over seks niet zozeer van het geslacht afhangt. Er zijn ook vrouwen die 140 keer per dag aan seks denken.

140 gemiste kansen, zeggen wij dan.

 
 

Gepubliceerd door Gert Bleus

"Some men see things as they are, and ask why. I dream of things that never were, and ask why not."