Zijn kinderen nu wel of niet besmettelijk?

Eén van de grote vragen die men zich op dit moment stelt, is of de scholen al dan niet moeten openblijven en of kinderen, en jongeren, al dan niet een rol spelen in het verspreiden van het virus. We zijn even door de krantenkoppen van de laatste weken gegaan. Onnodig om er commentaar bij te geven. Misschien ware het beter als de experten zouden zeggen: “We weten het niet.”

Marc Van Ranst op 2 mei in Het Nieuwsblad: “In Nederland is er een studie waar men ging kijken naar de overdracht van het virus van kinderen op de rest van het gezin. Daaruit blijkt dat er bij kinderen jonger dan twaalf géén verspreiding was naar andere familieleden. Ook al begrijpen we momenteel niet hoe dat komt.”

Steven Van Gucht op 2 mei in Het Nieuwsblad: “Kinderen zijn niet de motor van het virus.”

Christian Drosten – wereldwijd als dé autoriteit beschouwd – heeft na onderzoek kunnen aantonen dat “het goed kan zijn” dat kinderen met het coronavirus nét zo besmettelijk zijn als volwassenen. Hij baseert zich daarvoor op het aantal virusdeeltjes in de luchtwegen. Dat zouden er volgens zijn studie evenveel zijn als bij volwassenen. In mensentaal: kinderen die besmet zijn met het corona, zouden het virus net zo goed kunnen doorgeven als volwassenen.

Herman Goossens: “Christian Drosten is een briljant viroloog. Maar dit is een heel slechte studie. Er is nog geen enkele studie die aangetoond heeft dat een kind een volwassene of een oudere persoon besmet heeft.”

Erika Vlieghe op 30 april bij VRTNWS: “De hoeveelheid virus in het luchtwegsysteem van kinderen moet niet onderdoen voor de hoeveelheid bij volwassenen. Dat is een graadmeter hoe makkelijk je iets overdraagt. Of dat dan ook wil zeggen dat kinderen die stap echt kunnen zetten naar overdracht en hoe vaak dat dat gebeurt, daar is nog wel twijfel over.

Pierre Van Damme eind april in De afspraak: “Kinderen zijn even vatbaar als grote mensen, maar het is niet gezegd dat ze daarom even goed de infectie doorgeven. Daar moet nog meer bewijs komen.”

Biostatisticus Joris Meys in De Morgen op 12 oktober: “De voorstanders van scholen openhouden komen vaak af met het argument dat kinderen onder de twaalf niet besmettelijk zijn. Dat is gewoon niet waar. Je ziet dat uit Nederlands onderzoek, maar ook uit onderzoeken in Aziatische landen. En dan spreken we nog alleen maar over jongere kinderen. De middelbare scholieren, zeker vanaf de tweede graad, kunnen even besmettelijk zijn als volwassenen. Dat kinderen elkaar niet kunnen aansteken, klopt dus niet.”

Pierre Van DammeVRTNWS, 20 april: “Kinderen zijn niet de motor van de corona-epidemie”

Geert Molenberghs in De Morgen op 9 oktober: “Jonge mensen zijn de motor van de epidemie”.

De Morgen, 12 oktober; “Dat kinderen elkaar niet kunnen aansteken, klopt niet.”