Opvallende akte in het Belgisch Staatsblad vandaag: de oprichting van Wibra België. Vreemd want WIBRA BELGIË (met hoofdletters en een ander btw-nummer) werd exact 40 jaar geleden al eens opgericht.

Het adres is wel nog steeds Frank Van Dyckelaan 7/a in Temse.

Bestuurder van de nieuwe vennootschap is CEO en gedelegeerd bestuurder voor België Bas Duijsens.

Technisch gezien is de nieuwe Belgische vennootschap opgericht door de de Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht Wibra Supermarkt B.V., gevestigd te 8161PH Epe, Hammerstraat 7.

De akte werd verleden voor notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene op 30 september.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen een kleinhandel met meer dan één afdeling en meer bepaald: voedings- en tabakswaren, textielwaren, kleding en schoeisel, artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, luxe-artikelen, precisie-artikelen en kunstvoorwerpen, papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek, speelgoed, artikelen voor sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen.

Het aanvangsvermogen bedraagt 25.000 euro.

De Nederlandse textielketen Wibra wil in ons land doorgaan met minder dan de helft van het personeel en van het aantal winkels. Zo’n doorstart met 36 van de 81 winkels moet wel nog goedkeuring krijgen van de rechtbank, anders is het einde verhaal.
Verwacht wordt dat deze nieuwe vennootschap in dit nieuwe hoofdstuk past.

Wibra is de afkorting voor Wierdsma & Braam. Wibra werd al in 1956 opgericht, toen Johannes Ignatius (Jo) Wierdsma (1921-1997) het winkeltje in Epe overnam van zijn schoonouders, de van oorsprong uit Deventer afkomstige familie Braam. Wierdsma opende met Wibra de eerste textielsupermarkt in Nederland. Het werd een eenvoudig ingerichte winkel die de onderkant van de markt ging bedienen. Vandaag is dt nog steeds zo.