Vrouwenbeweging Femma experimenteerde succesvol met 30-urenwerkweek.

In 2019 mochten de voltijdse werknemers van vzw Femma een jaar lang dertig uur werken in plaats van 36 uur, met behoud van hun loon. Bovendien konden ze kiezen hoe ze die dertig werkuren verdeelden over de week. Bijna iedereen koos voor vier dagen van 7,5 uur. Een dagje vrij dus in de week. De VUB superviseerde het experiment, Het Nieuwsblad publiceerde vandaag de resultaten.

Opmerkelijk was dat er aan het einde van de rit niet minder was gepresteerd. “De combinatie werken, zorgen en vrije tijd verliep evenwichtiger”, zegt Brenda Deny van vzw Femma. “De tevredenheid erover verbeterde significant, er waren minder conflicten tussen werk en privé. De algemene werklast (de optelsom van betaalde arbeid, huishoudelijke arbeid en zorgarbeid, red.) daalde.”

Eigenlijk veranderde er niet echt wat spectaculairs in het leven van de werknemers. De grootste verandering was ‘rust’. In de Scandinavische landen werkt men al langer met dit soort van ‘systemen’ waarbij men rekening houdt met het ‘goed gevoel’ van de werknemer. Kwantiteit staat niet gelijk aan kwaliteit. Een werknemer die goed in zijn/haar vel zit, rendeert beter. “Wie minder uren werkt, denkt veel meer na over wat ertoe doet en wat minder noodzake­lijk is”, lezen we in Het Nieuwsblad.

Onnodig om te vragen wat de werknemers van het systeem vonden: men is unaniem positief. Maar zijn de ‘bazen’ dat ook? “Er is in 2019, het jaar van het experiment, niet minder resultaat geboekt”, zegt Brenda Deny. “Wij moeten ieder jaar voortgangsrapporten opstellen: alle belangrijke doelen zijn behaald.”

De efficiëntie lag dus hoger, want men had minder lang gewerkt. Het experiment werd over de hele lijn als positief ervaren. Femma wil graag zo snel mogelijk een kortere werkweek invoeren voor het eigen personeel en hoopt andere bedrijven te inspireren. Wat mensen met de vrijgekomen tijd doen, maakt niet uit. Of ze gaan fietsen, bloemschikken of voor de kinderen zorgen, als ze zich maar beter voelen. Een menselijker ritme levert gezondere mensen op die zich beter in hun vel voelen en daardoor beter presteren: ‘mens sana in corpore sano’ (een gezonde geest in en een gezond lichaam).