Daar zowat alle grote Amerikaanse bedrijven, Hollywood en elke bekendheid met meer dan 6 volgers zich openlijk heeft uitgesproken tegen de recente gebeurtenissen, gaat Marvel Comics nog een stapje verder…

Discriminatie is altijd de rode draad geweest in het bestaan van de X-Men-comics. De mutanten worden vanaf hun geboorte scheef bekeken en moeten, uitgezonderd het universum af en toe redden, ook steeds vechten tegen alle vooroordelen die de mensheid heeft over hen.

De mutanten The Marauders – een afsplitsing van de bekende X-men – hebben er nu voor gezorgd dat de mensen toleranter worden, of ze het nu willen of niet. Niet alleen tegenover hen, maar ook als het aankomt op minderheden, transgenders,  mindervaliden, migranten,… Doen ze het niet, dan worden ze letterlijk ziek. 

Dat is zowat de verhaallijn van Marauders nr. 10. Hierin krijgen de voormalige X-Men te maken met mutantenhatende Russen. Uiteraard slagen ze erin de stoute Russen te verslaan en veilig huiswaarts te keren. Maar niet vooraleer super-telepaat Emma Stone hen mentaal herprogrammeert.

Vanaf dan worden de volgelingen van Putin dus vrij misselijk, zodra ze er zelfs maar aan denken geweld te plegen tegen mutanten of andere gemarginaliseerde groepen. Onverdraagzaamheid opgelost. Was het maar zo simpel in elk universum, zou je zo denken. 

Het gegeven dat de schrijvers het concept van vrije wil hebben moeten opofferen om racisme tegen te gaan, doet dan weer heel wat vragen rijzen. Bestaan er geen betere manieren om vooroordelen te doen verdwijnen dan gewoonweg racisten het avondeten van gisteren uit te laten braken?

Was het wijlen Stan Lee niet zelf die zei: “Ik heb altijd minderheden deel laten uitmaken van mijn verhalen, meestal als helden. We leven in een diverse maatschappij en we moeten leren leven in vrede en met respect voor elkaar”?

Voer voor discussie.  

 

 
 
 
 

Gepubliceerd door Gert Bleus

"Some men see things as they are, and ask why. I dream of things that never were, and ask why not."