Eind augustus 2006 wordt de BVBA Crooteq opgericht door Alexander Croo. In het eerste verlengde boekjaar tot eind 2007 wordt er exact 277 euro winst gemaakt. Het boekjaar 2008 is beter met een winst van 3.931 euro. In 2009 is er dan weer een substantieel verlies.

Dat jaar buigt Het Nieuwsblad zich over de zaken van de liberaal. De Croo jr is voorzitter van de Open VLD geworden. “Alexander De Croo profileerde zich in de aanloop naar de voorzittersverkiezingen bij Open VLD gretig als ondernemer. Zijn belangen in het zakenleven zijn relatief bescheiden, maar hij laat ze wel (gedeeltelijk) vallen nu hij in de Melsensstraat is gearriveerd.”

Het Nieuwsblad: “De Croo treedt terug als directeur van Darts-ip, een bedrijf dat gespecialiseerd is in patentrecht en informatie daarover verkoopt aan advocatenkantoren. De nieuwe partijvoorzitter richtte dat in 2006 op met vijf zakenpartners.”

Het is iets complexer: de onderneming wordt inderdaad in 2006 opgericht, maar de ingewikkelde transactie met De Croo verloopt iets later via de onderneming BlackB.

Het Nieuwsblad: “Het gerenommeerde economische onderzoeksbureau Graydon is uitgesproken negatief over het bedrijf, en noemt zijn marktpositie ‘zeer zwak’ en houdt zelfs rekening met ‘financiële problemen’ in de toekomst.” Die analyse is niet helemaal juist. Vandaag bestaat de grote onderneming nog. In het laatste jaar werd wel een fors verlies geleden.

Dat zijn niet alleen oude gegevens, reageert De Croo in de krant, ze zijn bovendien onjuist. “We hebben elk jaar onze omzet verdubbeld, maar dat geld ook meteen weer geïnvesteerd. Inmiddels hebben we zo zes mensen kunnen aanwerven, bovenop de zes aandeelhouders. Omdat we zo snel gegroeid zijn, zijn de cijfers in de boekhouding een zware onderschatting. Nu draaien we break-even (geen winst, geen verlies,td). Ik ben wel van plan mijn aandelen voor een stuk af te bouwen. Het is maar eerlijk tegenover mijn partners dat ik niet profiteer van de verdere groei die zij zonder mij realiseren.”

Volgens het Staatsblad stapt De Croo pas op 30 december 2010 uit Darts-ip (via zijn vennootschap Crooteq).

De Croo heeft volgens de krant voorts nog twee bedrijfjes: BlackB en Crooteq, beide managementsvennootschappen.
Dat klopt niet helemaal: De Croo zit via Crooteq in BlackB. Eenvoudig is het niet bij de liberaal.

Het Nieuwsblad: “Zeg maar: het fiscale vehikel (Crooteq dus)om zich aan gunstige tarieven te laten uitbetalen door Darts-ip.”

De Croo in de krant: “BlackB is ondertussen wel opgedoekt.” Dat klopt niet. Volgens de kruispuntbank is BlackB een actieve onderneming. Volgens het Staatsblad stapte De Croo via Crooteq eveneens eind 2010 uit BlackB.

Tot slot is de nieuwe voorzitter van Open VLD volgens de krant nog zaakvoerder van de BVBA Liberty, samen met de andere zaakvoerder Herman De Croo. Maar dit is niet meer dan het clubhuis van de liberalen in Brakel. “En dat is een onbezoldigd mandaat.”

Tot slot nog even terug naar die centrale onderneming van Alexander. Ook de jaren nadien was het huilen met de pet op voor Crooteq. Op 12 mei 2015 wordt de vennootschap uiteindelijk ontbonden (gestopt). Er is een balanstotaal van welgeteld 0,35 euro. En er is een netto-passief van 7.607,65 euro. In gewone mensentaal: er is een tekort ten belope van dat bedrag dat in de regel door de eigenaar opgehoest moet worden.