Vaak krijgen we te horen dat wij Vlamingen niet tolerant genoeg zijn, en we zelfs racisten zijn. Uit een internationaal onderzoek blijkt nochtans dat wij Vlamingen zowat de meest tolerante mensen ter wereld zijn…

Om de vijf jaar wordt er een grootschalig TALIS-onderzoek gehouden, waarin onder andere gepeild wordt naar de werkomstandigheden van leraren in maar liefst 48 landen.

Uit dat onderzoek blijkt, dat exact één op acht leerkrachten in de eerste graad van het middelbaar, geregeld geïntimideerd, beledigd of zelfs slachtoffer van fysiek geweld wordt door leerlingen. Daarmee zijn Vlaamse leerkrachten de meest getergde van alle onderzochte landen en landsdelen. Het tergen van leerkrachten gaat er overigens fors op vooruit. Want daar waar dit nu 12,5 procent is, was dit vijf jaar geleden nog ‘maar’ 9 procent.

Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB’s, meent te weten hoe dat komt. Er zouden tegenwoordig meer leerlingen zijn die specifieke noden hebben, opgroeien in armoede en Nederlands niet als moedertaal hebben. Daardoor zouden leerkrachten zich onzekerder voelen in de klas. “Wanneer een leerkracht zich onzeker voelt, dan merken leerlingen dat en maken ze daar gebruik van”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Daarbij komt nog dat kinderen ook thuis minder ‘streng’ opgevoed worden dan vroeger, waardoor ze zich op school vrijer voelen om op school uit te pakken met verbaal of zelfs fysiek geweld.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de diverse klassen het grootst is van allemaal. In de eerste graad van het secundair onderwijs, zijn er in Vlaanderen bijna dubbel zoveel leerlingen met een vreemde origine, als het gemiddelde van de onderzochte landen.

Toch laten Vlaamse leerkrachten de moed niet zakken. Zij schatten namelijk de leerlingen met een migratieachtergrond veel hoger in, dan in de rest van de onderzochte landen.

Of met andere woorden: Vlaamse leerkrachten – en bij uitbreiding Vlamingen – zijn het meest tolerante volk ter wereld, toch?

Gepubliceerd door Stefan Lambrechts

Optimist en liefhebber van mooie natuur, door wiens aderen ook een beetje benzine stroomt.