Zes Sharia4Belgium-militanten zijn voortaan alleen nog maar Marokkaan.

Het Brusselse hof van beroep heeft vandaag in een aantal kranten laten publiceren dat zes leden van de club van Sharia4Belgium geen dubbele nationaliteit meer hebben. Justitie is tot die publicatie verplicht omdat ze bij verstek hun nationaliteit zijn kwijtgeraakt. De Syriëgangers hebben geen adres meer in dit land en kunnen dus ook niet officieel worden ingelicht.

Voor twee van hen is het zowieso moeilijk om het ze mee te delen, want er wordt verondersteld dat ze zijn gesneuveld. De andere vier krijgen van ons land nog het cadeautje dat ze acht dagen de tijd krijgen om verzet aan te tekenen.

Met deze beslissing van het Hof van Beroep van Brussel, zijn er nu een twintigtal terroristen die hun dubbele nationaliteit verliezen. Zo’n besuit kan enkel als iemand “ernstig tekortkomt aan zijn/haar verplichtingen als Belgisch burger.” En dan nog maar alleen als die persoon niet in België is geboren en slechts als die kan terugvallen op een tweede nationaliteit. En daarmee misbruikt een bepaalde ‘klasse’ van onze maatschappij de pamperpolitiek van ons land. Het gegeven van een dubbele nationaliteit is zonder meer een punt voor discussie.

Misschien wordt het tijd om die regelgeving op tafel te leggen en komaf te maken met het profitariaat. Misschien moet men mensen na een bepaalde termijn verplichten om één nationaliteit te kiezen en na gaan of ze wel of niet daarvoor in aanmerking komen. Misschien wordt het tijd om onze vrijgevigheid en onze democratie niet langer te laten misbruiken door individuen die zich heel goed laten informeren over de gaten in-en achterpoortjes van ons rechtssysteem. Je zou je bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen of het vandalisme van oudjaarsnacht in Brussel ook geen “ernstige tekortkoming is aan de verplichting van het Belgische burgerschap.” Maar wellicht mag je die gedachte niet eens fluisteren.