De ene topexpert zegt van wel de andere topexpert zegt van niet?

Wat denk jij? Mogen wij het recht inroepen om geen mening te hebben? Of om – net als onze regering – van mening te veranderen, zoals we veranderen van onderbroek? Neem nu Ben Weyts. Rechtlijnig en duidelijk kan je zijn mededelingen niet noemen. De minister – die niet van Toyota Corona Corolla houdt – besliste dat er maximaal 10 leerlingen in de klas mochten. Maar, na wat gemor, stelde hij voor om tien te interpreteren als een tien-tal, tot 14 leerlingen dus. Je kan ook natuurlijk ook gewoon niet naar school komen. Voor Weyts betekent dat namelijk niet dat je spijbelt. De minister begrijpt de angst van de ouders. Jammer dat de ouders Weyts niet begrijpen.

Met dat soort mededeling breng je natuurlijk geen rust onder bevolking.

Maar de experten slagen daar ook niet in. Vanuit Duitsland kwam er een studie van Christian Drosten – die door virologen als een soort god wordt vereerd – waaruit zou blijken dat kinderen even besmettelijk zijn als volwassenen. De Duitse onderzoekers waarschuwen dan ook voor een ongecontroleerde opening van de scholen.

‘Flauwekul’, zegt microbioloog Herman Goossens in Terzake. “Dat is een hele slechte studie. Het is jammer dat ik het moet zeggen. Virologisch is de studie wel sterk, maar epidemologisch is het om bij te huilen.” Goossens is dan ook heel duidelijk:”Kinderen zijn absoluut geen risico voor volwassenen en zelfs niet voor oudere mensen.”

Wat denk jij?