In april 2018 kreeg de Nationale Bank van België (NBB) van toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt de vraag om de economische impact van immigratie in België te analyseren om het debat hierover te onderbouwen.

Om een robuuste en volledige analyse te kunnen verschaffen van de impact op de overheidsfinanciën en van de integratie van immigranten op de arbeidsmarkt, baseert de NBB zich op gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Daarin worden alle personen die zijn opgenomen in het Rijksregister voor de periode 2009-2016 gekoppeld aan informatie over hun kenmerken per categorie (geboorteplaats, geboorteplaats van hun ouders, leeftijd, geslacht, scholingsniveau, gewest van hun verblijfplaats en gezinssamenstelling), over hun arbeidsmarktsituatie (aan het werk of niet, enz.), over de overdrachten die ze krijgen van de overheid en over hun arbeidsinkomsten.

Specifiek voor immigranten is er informatie voorhanden over hun migratiekanaal, hun nationaliteit en het aantal jaren dat ze in België verblijven.

Het rapport is eindelijk klaar.

Belangrijkste conclusie is dat België binnen de EU een van de landen is met de laagste scores op de integratie van immigranten op de arbeidsmarkt. Dat vermoeden wordt nu ook formeel aangetoond.